شناسه مالک
User351120
نوع کالا
اسب
موقعیت
مشهد
قیمت پایه
600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
زمان باقی مانده:
  • 42 ثانیه
  • 24 دقیقه
  • 14 ساعت
  • 20 روز
نوع ففروش: زنده
شناسه کاربر قیمت پیشنهادی زمان پیشنهاد
User351120 612,000 1399/08/25
User351120 612,000 1399/08/25
User351120 624,240 1399/08/26
User351120 654,840 1399/08/26
User351120 667,936 1399/08/26
User351120 667,936 1399/08/26
User351120 624,240 1399/08/26
User351120 681,294 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User351120 694,919 1399/08/26
User250395 708,817 1399/09/01
User250395 1,800,000 1399/09/01

اسب نریان کرد

توضیحات :

توضیحات تستی

نام شهر : مشهد

نام دسته بندی : اسب

شناسه مالک : User351120

شناسنامه

ثیبی

یلیل

یلی

4 دانگ

عرب مصری

مادیان

یلیل

logo-samandehi
طراحی و پشتیبانی با توسط تیم طراحی وب توکاپس